Wszystko do dachu w jednym miejscu

63 220 52 79 8:00 AM - 16:00 (Pon-Pt) 9:00 AM - 13:00 (Sob)

Systemy odgromowe na obiekty mieszkalne, przemysłowe i sakralne

Zobacz rozwiązania, które pozwolą Ci uniknąć wszelkich niespodzianek związanych z uderzeniem pioruna.

Przeznaczenie systemów odgromowych.

Instalacja odgromowa ma na celu ochronę obiektu przed skutkami porażeń wynikłymi z wyładowań atmosferycznych.

Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt niechroniony może spowodować nieobliczalne straty. Uniknąć ich pozwala instalacja odgromowa, której celem jest maksymalna ochrona przed porażeniem ludzi znajdujących się w budynku i jego otoczeniu oraz powstaniem pożaru oraz zniszczeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

System zabezpieczający budowlę przed skutkami gwałtownych wyładowań atmosferycznych. Dla każdego - po prostu - BEZPIECZNY DOM

System odgromowy na budynki mieszkalne.

Wybierz odpowiednie elementy dla Twojego domu.

zobacz odgromy na budynki mieszkalne ... →

System odgromowy na budynki przemysłowe.

Wybierz odpowiednie elementy w odgromieniu przemysłowym.

zobacz odgromy na budynki przemysłowe ... →

System odgromowy na budynki sakralne.

Wybierz odpowiednie elementy występujące na kościołach.

zobacz odgromy na budynki sakralne ... →